Kierownictwo - KPP Hrubieszów

Kierownictwo

Kierownictwo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W HRUBIESZOWIE

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie

ulica Narutowicza 20
22- 500 Hrubieszów


telefon:

47-815-32-10
47-815-32-80

fax 47-815-16-85


 

KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie inspektor Wioletta Pawluk

 Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie

 inspektor Wioletta Pawluk 

 

I Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie  pełniący obowiązki podkomisarz Grzegorz Kuter

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie

 podkomisarz Grzegorz Kuter