Wydział Kryminalny - KPP Hrubieszów

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie

telefon 47 815 32 24

telefon 47 815 32 77

 

Naczelnik Wydziału - podinspektor Mariusz Gajewski

 

Zastępca Naczelnika - podkomisarz Robert Głowacz

 

 

Wydział Kryminalny zajmuje się zwalczaniem przestępstw kryminalnych, gospodarczych oraz poszukiwaniem przestępców i osób zaginionych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego wykonują czynności zarówno operacyjne jak i procesowe. Utrzymują stałą współpracę z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Komisariatu Policji w Dołhobyczowie, Trzeszczanach i Werbkowicach. Osobiście realizują postępowania w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne i gospodarcze zaistniałe na terenie powiatu, należą do nich w szczególności:

  • zabójstwa, rozboje i wymuszenia rozbójnicze,
  • kradzieże i włamania
  • oszustwa i fałszerstwa,
  • obrotu gospodarczego,
  • ochrony własności intelektualnej
  • przestępstw narkotykowych.
  • techniki kryminalistycznej
  • poszukiwań osób