KOMENDA POWIATOWA POLICJI W HRUBIESZOWIE - Komenda - KPP Hrubieszów

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W HRUBIESZOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W HRUBIESZOWIE

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie

ulica Narutowicza 20
22- 500 Hrubieszów


telefon 478153280 -Oficer Dyżurny

telefon 478153216 -Sekretariat


fax. 478111685

email: policja.kpphrubieszow@lu.policja.gov.pl

             dyzurni.kpphrubieszow@lu.policja.gov.pl

 


Wydziały i Zespoły:


WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału: podinspektor Mariusz Gajewski

Zastępca Naczelnika: komisarz Robert Głowacz

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczelnik: komisarz Paweł Knysz

Zastępca Naczelnika :komisarz Tomasz Jachimek

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik: podinspektor Dariusz Jóźwiak

 

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

Główny Specjalista Zespołu Wspomagającego : Małgorzata Wyskiel

 

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

Inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia :Agnieszka Palęga

Starszy Technik: Justyna Janiec

 

ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Informatyk : Piotr Panasiewicz

Technik Łączności : Piotr Lisek

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO do spraw KONTROLI

Ekspert: nadkomisarz Małgorzata Dec

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO do spraw PRASOWO - INFORMACYJNYCH

Asystent: aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak

 

ZESPÓŁ do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych : Jolanta OluchaJEDNOOSOBOWE STANOWISKO do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Starszy Technik: Piotr Kierepka

 

Oficer Prasowy

KONTAKT:

aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak

telefon 47 815 32 21
telefon komórkowy 504 174 613
email: rzecznik.kpphrubieszow@lu.policja.gov.pl